3.12.2017

04.12.2017 09:27

3.12.2017
První čtení: Mk 2, 1-12
Text kázání: Iz 35, 5-6

Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání.

Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat.

Kázání: O první adventní neděli budeme přemýšlet nad textem z proroka Izajáše, který je krásnou vizí, která nás v budoucnosti čeká. Oč se v této vizi mluví? Přece o úplném a komplexním uzdravení člověka. Již nebude žádných nemocí, žádných handikepů, žádné bolesti, žádného žalu, bolu nebo slz. Věříte v takovou světlou a nadějnou budoucnost?  
Podle proroka Izajáše takový den jistě přijde a nastane. V ten den kulhavý poskočí jako jelen a němý bude jásat a plesat. To je pěkná a krásná představa. Spousta lidí je totiž na tomto světě postižených. Takoví lidé často nemůžou odmalička chodit či mají slabý zrak nebo nevidí, nemluví, neslyší. Handicapů je na světě velmi mnoho. Kulhavý člověk je například člověk, který má problémy s chůzi. Takový člověk má omezené možnosti. Nemůže například plnohodnotně sportovat nebo vykonávat nějakou práci. V dnešní době je sympatické, že takovým postiženým lidem se otevírají četné možnosti, které v minulosti nebylo možné vykonávat. Ti, kteří nemohou chodit, jezdí díky handbikům na kole. Dokonce mohou hrál lední hokej, říká se mu sledge hokej a je to hokej na takových malých bobech, které mají ostří. Ale i ti, kteří nevidí, mohou běhat. Ti, kteří neslyší, mohou lyžovat. Dokonce takovým handikepovým sportovcům je umožněno startovat na letní i zimní paraolympiádě, kde se sejdou handikepovaní sportovci z celého světa. Jsou to skvělé a úžasné možnosti a věci, ale přece jenom jsou tito lidé stále handikepovaní a se svým handikepem se musí vyrovnat a naučit se žít.
Nový zákon nám však vypráví příběhy o tom, že handikepovaní lidé byli Ježíšem Kristem zcela vyléčení. Jedním z takových známých příběhu je uzdravení ochrnutého, který je zapsán v Markově evangeliu a který jsme si přečetli jako první čtení. V tomto příběhu přinesou k Ježíši Kristu ochrnutého člověka jeho čtyři přátele na nosítkách. Dokonce vylámou střechu, aby dírou ve střeše mohli svého ochrnutého kamaráda spustit do přeplněné místnosti, kde učil sám Ježíš. Chvályhodný a odvážný čin, který potřebuje určitou dávku odvahy a kuráže. To ti čtyři bezesporu měli a navíc věřili, že Ježíš jejich postiženého kamaráda uzdraví. Jejich víra byla velká a na základě této víry byl nakonec jejich kamarád skutečně uzdraven, takže na vlastní oči mohli vidět, že jejich ochrnutý přítel poskočí jako jelen. 
To, že Ježíš uzdravuje nemocné, je naplnění dávného Izajášova proroctví. Byli to však nakonec žáci Jana Křtitele, který se nebyli zcela jistí, zda je Ježíš opravdu ten očekávaný a zaslíbený Mesiáš. Sami se Ježíše ptají, zda je opravdu ten větší, který po Janu Křtiteli měl přijít. A Ježíš jim odpoví tím, že Izajášova slova oživuje, ztělesňuje a předvádí. Nejen to, že kulhaví nebo ochrnutí opět normálně chodí a běhají, ale i němí mluví. Ježíš prostě rozvazuje lidem jazyk, aby byli schopní chválit a oslavovat Boha. Ježí dává lidem novou řeč. A to nejen tehdy, vykoná-li konkrétní zázrak. Izajášova slova se plní už jen v Ježíšově blízkosti nebo v událostech, které s Ježíšem souvisí nepřímo. Tak je po Janově narození rozvázán jazyk Zachariáše, otce Jana Křtitele.
Zázraky se však dějí i v prvotní církvi. Schopným uskutečňovatelem Izajášových slov není jen Ježíš. I apoštolové léčili a uzdravovali. Otevírání sluchu a očí není však jenom biologickou záležitostí, ale také duchovním procesem. Člověk vidí najednou věci, které dříve neviděl nebo nechtěl vidět. Vidí jinak, vidí nově. Apoštol Pavel sám tento zázrak na sobě poznal, když poté, co se obrátil k Ježíši Kristu neviděl a pak opět začal vidět. Pavel na základě této zkušenosti bude pak otevírat druhým lidem oči, aby viděli Ježíše jako svého Pána. Pavel má tedy otevírat oči proto, aby duchovně slepí viděli, kde je světlo. Tak se budou moci odvrátit od tmy, tedy od toho Zlého.
Uzdraven má být celý člověk, ne pouze sluch či oči nebo dolní končetiny. Člověk má být zdravý celý, tedy má být fit tělesně, duševně i duchovně. To je vize, která překračuje Izajášovo proroctví. Jde o komplexní, totální uzdravení. Takovým lékařem je pouze Ježíš. Je komplexním léčitelem, který léčí z gruntu, od základu. Předpokladem léčby u Ježíše je pouze víra v něj a snaha léčit se u něj každým dnem. Lékem na naše nemoci je Boží slovo, které si můžeme naordinovat sami podle svých vlastních potřeb. Tento lék můžeme aplikovat klidně třikrát nebo jednou denně. Nic nás nestojí, máme ho stále po ruce a samotnému lékaři můžeme kdykoliv zavolat. Navíc jsou to léky bez vedlejšího účinku. 
Milí přátele v Kristu, jsme opět v adventní době, která je dobou velkého očekávání. Křesťané stále očekávají druhý příchod Páně, v tomto směru se od loňského adventu neudálo nic nového. I letos jsou na stole čtyři adventní svíčky, které budeme postupně každou neděli zapalovat, abychom ráno na Štědrý večer zapálili poslední čtvrtou adventní svíčku. V tomto směru bude letošní advent trochu jiný, protože čtvrtá adventní neděle vychází na 24. prosince. To jsou však pouze dny v kalendáři, které rozdělují rok na měsíce a týdny. Pro nás je důležitější obsah každého dne, každého týdne. Ten naplňme tím, že budeme druhým lidem říkat o tom, který uzdravuje nejen tělo, ale i duši. To je to, co můžeme dnešnímu nemocnému světu nabídnout.

Modlitba: Náš Pane, děkujeme Ti, že u Ježíše můžeme poznávat, jak se Boží zaslíbení realizují a naplňují. 

—————

Zpět