Kázání

13.02.2018 10:07

7.1.2018

7.1.2018 První čtení: Mk 10, 17-23 Text kázání: Mk 10, 24-25   Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání.           Kázání: Milí přátelé v Kristu, dnes se budeme věnovat známému výroku...

—————

13.02.2018 10:07

4.2.2018

Bohoslužby 4.2.18 První čtení: Ef 5, 8-20 Text kázání: Kaz 3,5-6   Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. amen   Kázání: Milé sestry a milí bratři, z poetické básně o čase se dneska budeme věnovat pátému a šestému verši. V těchto verších je...

—————

04.12.2017 09:27

3.12.2017

3.12.2017 První čtení: Mk 2, 1-12 Text kázání: Iz 35, 5-6 Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Kázání: O první adventní neděli budeme přemýšlet nad textem z proroka...

—————

09.11.2017 17:44

5.11.2017

Bohoslužby 5.11.17 První čtení: Mt 5,6 Text kázání: Kaz 3, 16-17 Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání. Dále jsem pod sluncem viděl: na místě práva – svévole, na místě spravedlnosti – svévole. Řekl jsem si v srdci: Spravedlivého i...

—————

15.10.2017 11:47

15.10.2017

Bohoslužby 15.10.17 První čtení: Ž 93 Text kázání: Kaz 3, 12   On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.   Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a...

—————

12.09.2017 20:58

3.9.2017

Bohoslužby 3.9.17 První čtení: I Kr 3, 7-13 Text kázání: Kaz 1, 12-18   Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. amen   Kázání: Milé sestry a milí bratři, moudrost je v celém Starém zákoně vysoce ceněna. V knize Kazatel se však dozvídáme, že...

—————

05.05.2014 07:46

4.5.14

Bohoslužby 4.5.14 První čtení: Sk 21,1-16 Text kázání: Sk 21,14; Mt 6, 10;  L 22,42 Sk 21:14  Protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat a řekli jsme: "Děj se vůle Páně!" Mt 6:10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Pane, otevři mi oči, ať mám...

—————

13.04.2014 14:54

13.4.2014

Bohoslužby 13.4.14 První čtení: Sk 19, 1-22 Text kázání: Sk 19,13-17  Dt  5,11 13  Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: "Zaklínáme vás Ježíšem,...

—————

13.04.2014 14:53

6.4.2014

Bohoslužby 6.4.14 První čtení: Sk 18, 12-22 Text kázání: Sk 18,13; J 5,22-23   A takto ho obžalovali: "Tento člověk přemlouvá lidi, aby uctívali Boha v rozporu se zákonem." 22  Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, 23  aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo...

—————

23.03.2014 15:13

23.3.14

Bohoslužby 23.3.14 První čtení: Sk 17,22-33 Text kázání: Sk 17, 23 Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: `Neznámému bohu´. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: Pane, otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého....

—————