Informace o nás

Kazatelem sboru je od 1.7.2010 Mgr. Pavel Šebesta. Kurátorkou sboru je Jana Tomešková tel. 739/244 845. Email sboru je hodonin@evangnet.cz

 


Sbor v Hodoníně patří k Českobratrské církvi evangelické

Českobratrská církev evangelická je křesťanská církev, která věří v Boha živého, zjeveného v Ježíši Kristu a dosvědčeného v Bibli i ve skutcích a činech, které koná.